St. Urbanuskerk Bovenkerk - eerste steenlegging

Van de voorzitter 7 april 2021

KEES SCHOEMAKER Eerder dit jaar nam het bestuur afscheid van Kees Schoemaker. Kees maakte vanaf 2013 bijna 8 jaar deel uit van ons bestuur. Hij raakte vanwege zijn interesse in de Urbanuskerk als Cuypersbouwwerk en zijn passie voor kunst en cultuur vanuit zijn vroegere functie als collectiesecretaris van het Rijksmuseum na zijn pensionering bij onze stichting betrokken. De stichting heeft veel profijt gehad van de inbreng van zijn kennis, kunde, contacten en niet in de laatste plaats van zijn ‘goede pen’ waarmee hij onze stichting redactioneel op vele vlakken ondersteunde. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk! Via de zijlijn zal hij overigens wel bij het werk van onze stichting betrokken blijven.

PENNINGMEESTER Nieuw toegetreden tot het bestuur is Wouter Kolk. Hij heeft per 1 maart de functie van penningmeester overgenomen van John Blom, die overigens aanblijft als algemeen bestuurslid. Wouter werkt na een financiële loopbaan in het bedrijfsleven, momenteel als onderzoeker aan een proefschrift op de universiteiten Nyenrode en TU Delft. Hij is 42 jaar oud, geboren en getogen in Amstelveen/Aalsmeer, getrouwd en heeft drie kinderen. Net als voor velen in onze regio heeft zijn gezin zich gevormd rond de Urbanuskerk. Zij hebben jaren in Bovenkerk gewoond, brachten dagelijks hun kinderen naar de crèche tegenover de kerk. Wouter en zijn vrouw trouwden in de Urbanuskerk en hun jongste dochter werd er kort na de eerste grote restauratie in 2016 gedoopt.

MOTIVATIE KOLK Wouter zegt over zijn motivatie om tot ons stichtingsbestuur toe te treden zelf het volgende: “De Bovenkerkse Urbanus heeft op verschillende manieren betekenis voor de mensen in onze regio. Als kerk een plek om te vieren en te gedenken. Als iconisch baken van Amstelveen-Zuid. De Stichting Vrienden heeft aan deze betekenis verdere invulling gegeven door het organiseren van o.a. concerten, de Monumentendag, Kerst  aan de Poel en activiteiten rondom architect Cuypers. Het is op dit moment inspirerend om te zien wat de Stichting met haar achterban doet voor de herbouw van de Urbanus. Het zou prachtig zijn wanneer onze mooie kerk straks weer in ere is hersteld om een, zo mogelijk, nog prominentere rol te kunnen spelen in het leven van velen uit Amstelveen en omstreken. Ik heb er dan ook veel zin in om als penningmeester van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus mijn steentje bij te dragen de komende jaren”.

Wij zijn verheugd met de komst van Wouter in ons bestuur en gaan graag samen met hem de uitdaging aan om de Urbanuskerk in oude glorie te herstellen en in stand te houden.

Clem Venne,
Voorzitter Stichting Vrienden  van  de Bovenkerkse Urbanus.