De Stichting heeft ten doel:

  • de ondersteuning van de instandhouding en de restauratie van de Urbanuskerk en aanhorigheden te Bovenkerk.
  • de culturele waarde van de Bovenkerkse Urbanuskerk en aanhorigheden mede ten goede te laten komen aan niet- parochieel gebonden personen en instellingen.
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in nauwe samenwerking met het Parochiebestuur.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het verzamelen van gelden.
  • het voeren van acties, zoals het houden van verkopingen, het opzetten van evenementen en loterijen, het organiseren van wedstrijden en uitvoeringen.
  • het geven van voorlichting, zoals film-, dia- en informatiebijeenkomsten

Deze activiteiten mogen niet in strijd zijn met belangen van het Parochiebestuur.