Wij hopen dat u zich aanmeldt als donateur van de Stichting Vrienden.
Mede door uw bijdrage kunnen wij onze mooie Urbanuskerk herstellen en in stand houden. Als donateur ontvangt u onze nieuwsbrieven en kunt u deelnemen aan de jaarlijkse Cuypers busexcursie.

Donateur worden kan op verschillende manieren:

Een eenmalige bijdrage zonder verdere verplichtingen en anoniem. Het is mogelijk om een speciaal item te financieren. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.

Met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 20,-. We hopen natuurlijk op een hogere donatie zodat wij, behalve kostendekkend, ook beter in staat zijn de Pierre Cuypers kerk te herstellen en te onderhouden.

U kunt ook een 5-jarige schenkingsovereenkomst met ons af te sluiten, waardoor u een heel aantrekkelijk belastingvoordeel heeft. De Stichting Vrienden heeft namelijk een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.  Voor donateurs met een schenkingsovereenkomst met Culturele Instellingen die als ANBI staan ingeschreven geldt een extra giftenaftrek voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.  Wanneer u uw aftrek berekent, mag u de gift met 25% voor de inkomstenbelasting of 50% voor de vennootschapsbelasting verhogen zonder drempelbedrag.
Gezien de administratie- en bankkosten stellen wij een minimum bijdrage, indien mogelijk, wel graag op € 100,- per jaar.
U hoeft er zelf niet meer naar om te kijken, want het wordt automatisch geïncasseerd.

Heeft u interesse, neem dan contact op met de secretaris van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus of doneer via de qr-code of via deze link.