De Urbanuskerk is oorspronkelijk ontworpen voor erediensten, maar heeft daarnaast – ook voor niet- kerkelijken – grote culturele waarde. De Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus wil met name dat culturele aspect meer benadrukken.

In goede samenspraak met het parochiebestuur wil de Stichting de culturele waarde van het gebouw mede ten goede laten komen aan niet parochieel gebonden personen en instellingen. Door middel van de organisatie van concerten, Open Monumentendagen en andere culturele activiteiten – waaronder bijzondere excursies naar andere monumentale bouwwerken van Cuypers – heeft de Vriendenstichting in haar meer dan 25- jarig bestaan, van zich doen spreken.

Daarnaast heeft zij een spraakmakend boek uitgebracht. “ St. Urbanuskerk Bovenkerk, een markant monument van Pierre Cuypers”, waarvan nog een aantal exemplaren beschikbaar zijn. Voor de aankomende periode staan weer nieuwe culturele activiteiten op stapel. Daarbij willen we de kennis en de historische informatie inzake het gebouw in rondleidingen en teksten uitdragen. Wij ondersteunen het kostbare onderhoud van het kerkgebouw en participeren actief in de restauratie die momenteel wordt uitgevoerd. Voor al deze activiteiten, maar vooral voor de restauratie is uw steun broodnodig. Uiteraard in de vorm van uw warme sympathie, maar ook in de vorm van geldelijke ondersteuning.

Daarom vragen wij u vriendelijk toe te treden tot de Vriendenstichting en donateur te worden. Donateurs worden door de Stichting periodiek op de hoogte gehouden van alle activiteiten in en rond de Urbanus door middel van o.a. een nieuwsbrief. Uitnodigingen voor onze bekende en geliefde excursies worden u als donateur persoonlijk toegezonden. Door een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 20,- bent u al officieel donateur van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus. Als u – met ons – het monument de Bovenkerkse Urbanus een warm hart toedraagt, neem dan contact op voor meer informatie. Samen kunnen wij de markante Urbanuskerk dan net zo mooi en uniek houden als zij nu is.

Onze Stichting is aangemerkt als ANBI gerechtigd, d.w.z. dat u de kosten van uw donatie kunt aftrekken van de belasting ANBI Nummer 802102682 t.n.v. Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus.

Onze bankrekening is NL76RABO0302350500 t.n.v. Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus.