Column “Achter de kaft 1” van Dolf Middelhoff, hoofdredacteur en fotograaf.

Nieuw boek in de maak

Sommigen van u weten het al: er wordt gewerkt aan een nieuw boek. Dat verschijnt wanneer onze dierbare St. Urbanuskerk weer is herbouwd en opnieuw is ingewijd. Dat besluit is genomen op een van de eerste bouwvergaderingen nadat het idee ervoor was aangedragen door de restauratiearchitect Cor Bouwstra.

Mensen en de brand

De bedoeling is dat in dit rijk geïllustreerde boek een groot deel van de mensen voor het voetlicht wordt gebracht, die een belangrijke rol hebben gespeeld bij alles rondom en na de brand. Overheden, brandweer, de parochie, het bisdom, de Stichting Vrienden en vrijwilligers, fotografen, buren, media, maar ook de architect(en), de aannemer, de glazenier, de restauratrice van de kruiswegstaties et cetera. Maar ook de herbouw van de kerk en de kerk zelf komen ruim aan bod.

Staties ondergebracht bij Jazzy de Groot

Waar we het in ons eerdere boek, ‘De St Urbanuskerk & Pierre Cuypers’ in een uitgebreid hoofdstuk de schepper van de kerk behandelden, zal dat in dit nieuwe boek de Haarlemse (kerk)schilder Frans Loots zijn. Van zijn hand zijn de prachtige kruiswegstaties die in de St Urbanuskerk hingen. Ze zijn meer of minder beschadigd door de brand en staan nu ergens in de opslag. En er staan een paar in het atelier van restauratrice Jazzy de Groot in Alkmaar.

Statieschilder Frans Loots

Loots (1863-1924) was een vrome en begaafde schilder, die het vak in de praktijk heeft geleerd en vanaf zijn eerste grote opdracht veel lof voor zijn werk oogstte. Na zijn vroege dood (hij was net 60), nadat hij al een dochter en twee echtgenotes had begraven en 11 kinderen als wees achterliet, is hij, volkomen ten onrechte in de vergetelheid geraakt. Dat onrecht proberen we in het boek een beetje recht te zetten.

Onder de naam ‘Achter de kaft’, zullen we u de komende tijd  steeds kleine inkijkjes geven in de vorderingen van dat boek. Die overigens gelijke tred houden met de vorderingen in de kerk.

Van de redactie:
Het nieuwe boek zal over enkele uitkomen. Wilt u weten hoe de kerk net vlak voor de brand was gerestaureerd? Ga dan naar de winkel?