Subsidie prefiguraties

Het plan voor 2021 is om alle elf prefiguraties te restaureren. Prefiguraties zijn voorafbeeldingen met gebeurtenissen uit het Oude Testament die werden opgevat als een voorafschaduwing van een gebeurtenis in het Nieuwe Testament. En die restauratie ligt aardig op schema.

Op de linker afbeelding is de situatie van voor de restauratie duidelijk te zien. De verflaag is geheel vervormd tot brandblaasjes en het vernis is vuil en uitgeslagen door bluswater. De rechter afbeelding is na restauratie, een prachtig resultaat!

Goed nieuws

De Stichting Vrienden heeft twee subsidie aanvragen ingediend en beiden zijn beloond met een toezegging. Met beide bedragen tezamen kunnen we een middelzwaar beschadigde statie laten restaureren. Een mooi stap vooruit, maar we zijn er nog niet. Dus de volgende subsidieaanvraag wordt al weer voorbereid.