Voortgang herbouw St. Urbanuskerk

Na de fatale brand in september 2018 is de St. Urbanuskerk eerst zeker gesteld om later te kunnen herbouwen. Tegelijkertijd is men allerlei plannen gaan ontwikkelen voor herbouw van de kerk. Toen de vooruitzichten op de noodzakelijke toestemmingen positief waren, is Nico de Bont op het terrein van de kerk in maart 2020 met de uitvoering van start gegaan.

Inmiddels is dat 5 kwartalen geleden en waar staan we nu? Er zijn regelmatig foto verslagen en artikelen te vinden. Klik hier voor de meest recente beeldverslagen. Daarmee krijg je al een aardig idee. Echter, ik zocht voor dit verslag naar een ander soort overzicht. Daarvoor heb ik een plattegrond genomen van de gewelven en het dak.

De gewelven

De St. Urbanuskerk beschikt over 28 gewelven. De ene groter dan de ander en van eenvoudig tot complex. De gewelven die na de brand niet ingestort waren, dienen ook grondig aangepakt te worden. Er zitten scheuren en verzakkingen in en bovendien is alles vervuild door de brand. Dit complexe geheel wil ik voor nu samenvatten is een paar stadia: geen gewelf, er wordt aan gewerkt of het gewelf is dicht.

Van de 28 gewelven zijn er 20 dicht en er wordt gewerkt aan 8 gewelven. Deze zijn voor een groot gedeelte al voorzien van kruisbogen. Waar de kerk over het hele middenschip nauwelijks nog gewelven had, is dit al grotendeels hersteld. Alleen boven het altaar, de sacristie en het linker transept dienen de schaaldelen nog te worden aangebracht.

Het dak

Het dak is geplaatst op het gedeelte direct achter de toren. Het middenschip is daarvan geheel klaar. De rechter zijbeuk (B) is klaar op het dekken van de dakleien na. Aan de linker zijbeuk (A) staan de piggelmeehuisjes. Er dienen nog drie hoekdaken aangebracht te worden en gedekt te worden met dakleien.

Van de totale oppervlakte aan dak van de kerk zou je kunnen stellen dat 35% klaar is, 10% is onderhanden en 55% moet nog. Daar waar het dak nog ontbreekt heeft de Bont al veel voorbereidend werk gedaan. Doordat het dak veel dikker is geworden dan voor de brand, komt het dak met spanten meer naar binnen. Hiervoor zijn stalen balken aangebracht.

Toekomst

De verwachting is dat het dak en de gewelven dit najaar helemaal dicht zijn. Wanneer dan ook de rest schade aan de gewelven is hersteld, kan er gedacht worden aan het ontmantelen van de steigerconstructie in de kerk.

De noordwestelijke dakzijde is bijna geheel belegd met leien