De St. Urbanuskerk in Bovenkerk heeft een prachtige subsidie ontvangen van de Provincie Noord-Holland

Recent kwam het nieuws binnen dat de provincie Noord-Holland de kerk een bedrag heeft toegewezen van maar liefst € 175.375 voor het restaureren van de kruisweg staties.

Deze kruiswegstaties van de Haarlemse schilder Frans Loots blijken na onderzoek van Dolf Middelhoff van grote cultuurhistorische waarde te zijn. De staties zijn erg beschadigd door de brand in 2018, maar we hebben een goede restaurateur gevonden die de staties weer in oude luister kan herstellen. Dat is uiteraard een kostbare aangelegenheid en daarom zijn wij dubbel zo blij met de prachtige subsidie van de Provincie NoordHolland. Zodra de Corona maatregelen het toestaan zal de restaurateur in Museum JAN in Amstelveen in het openbaar tonen hoe zij te werk gaat. Dan wordt in een ruimte aldaar gewerkt aan een statie. Tot die tijd wordt er begonnen aan de staties in het eigen atelier van de restaurateur.

Met dit bedrag kunnen we een groot aantal kruiswegstaties laten restaureren! Wij zijn de provincie dankbaar voor deze mooie subsidie!

Grote dank gaat ook uit naar de mensen van de commissie kruiswegstaties die hard bezig zijn geweest om dit mooie bedrag binnen te krijgen.