Lezing kathedralen tussen traditie en moderniteit 1853 – 2021

Emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis dr. Sible de Blaauw houdt een lezing met als titel “Kathedralen tussen traditie en moderniteit: Sacrale architectuur en voorbeeldige liturgie 1853-2021” met muzikale begeleiding van Jaap Stork op de piano.

Toen in 1853 de katholieke bisdommen werden heropgericht had Nederland vijf kathedralen, waarvan slechts twee kathedralen – de Dom van Utrecht en de Nieuwe St. Bavo in Haarlem – ook daadwerkelijk als bisschopskerk in functie zijn geweest.

Tot die kathedrale status behoort het voorbeeldige karakter van de liturgie voor andere kerken in het bisdom. De kathedraal stelt als het ware de norm voor goede liturgie en een passende liturgische inrichting, in harmonie met de architectuur. In deze lezing wordt de vraag gesteld in hoeverre de Nederlandse kathedralen –met misschien wel de Bavo voorop- deze rol vervuld hebben over een periode van 170 jaar.

Aan de orde komen achtereenvolgens de idealen van de katholieke emancipatie, de gevolgen van de verzuiling, de behoefte tot vernieuwing, de afkeer van het rijke roomse leven, de herbezinning van de laatste decennia. Kortom: het verhaal gaat over de effecten van grote maatschappelijke en spirituele veranderingen op de architectuur en de inrichting van de toonaangevende kerkgebouwen in Nederland.

Sible de Blaauw is emeritus-hoogleraar Vroegchristelijke Kunst en Architectuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich zowel op de vroegchristelijke basilieken van Rome als op het religieuze erfgoed in Nederland. Hij is voorzitter van de Diocesane Commissie voor Kerkinrichting en Kerkelijk Kunstbezit van het bisdom Groningen-Leeuwarden, bestuurslid van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en voorzitter van de Stichting Cuyperiana.

Datum en tijd: woensdag 24 november van 20:00 – 22.00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur.
Plaats: Grote Zaal van het Bisschopshuis, Leidsevaart 146 2014 HE Haarlem (ingang via de tuin aan het Emmaplein). Op dat plein is parkeermogelijkheid. Maar denk aan de parkeermeter!
Aanmelden via e-mail: Penningmeester@Cuyperiana.nl
Prijs: voor niet leden € 10,- t.n.v. Stichting Cuyperiana, Haarlem, IBAN: NL92 INGB 0009 3126 92.