Herinrichting St. Urbanus Bovenkerk - detail beschadiging kruiswegstatie

Column “Achter de kaft 3” van Dolf Middelhoff, hoofdredacteur en fotograaf. Op de foto: Een met blaren overdekt gedeelte van de tweede statie, gefotografeerd door restauratrice Jazzy de Groot.

Voor het herstel van de kruiswegstaties is een bedrag van ongeveer drieënhalve ton nodig en daarnaast heel veel tijd. De Adviesgroep Kruiswegstaties heeft vorig jaar geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn voor de staties: vervangen door staties uit een kerk die gaat sluiten, vervangen door fotoafdrukken of herstellen (al dan niet in combinatie met tijdelijke fotoafdrukken). De Adviesgroep kwam tot het unanieme besluit volledige restauratie van de kruiswegstaties aan het parochiebestuur aan te bevelen. De parochie heeft dat advies overgenomen.

Subsidieaanvragen

Omdat wij het genoemde bedrag niet ergens in een laatje hebben liggen, wordt er sindsdien naarstig gewerkt aan het aanvragen van subsidies. Zo is er de afgelopen maand een aanvraag uitgegaan naar het Prins Bernhard Cultuurfonds en moet er vóór 17 augustus een bij de Provincie Noord-Holland liggen. Daarvoor wordt ons het hemd van het lijf gevraagd, want geld geven ze niet zo maar. De aanvraag moet deugdelijk worden onderbouwd met rapporten van deskundigen, een gedetailleerde offerte en dito plan van aanpak voor de restauratie, gegevens over toegankelijkheid, onderhoud, financiering enzovoorts. De deskundige die het onafhankelijke rapport gaat schrijven is een geboren en getogen Aalsmeerse en heeft een sterke band met de kerk. Dat zij werkt als conservatrice bij het Stedelijk Museum Alkmaar (met als specialisatie de 19e eeuw) maakt haar bij uitstek de deskundige partner voor ons.

Toezeggingen

Aan de verzekeringsgelden kan slechts een bescheiden bedrag worden ontleend. De kruiswegstaties waren verzekerd voor een bedrag dat volstrekt ontoereikend is voor de restauratie. Verzekeringstechnisch was er sprake van een total-loss. Het is echter wel genoeg om een begin te maken. Verder komen er af en toe (‘ge-oormerkte’) donaties binnen en de afgelopen week konden wij een contract opstellen voor een particuliere donatie van maar liefst ruim € 7.500,- waarmee een licht beschadigde statie geheel gerestaureerd kan worden. De belastingdienst biedt bovendien de mogelijkheid deze gulle bijdrage uit te smeren over 5 jaar, waarmee de gever(s) een behoorlijk fiscaal voordeel wordt gegund.

Wellicht is dit goede nieuws een inspiratiebron voor anderen?