Subsidie toewijzing herstel interieur Urbanuskerk Bovenkerk

Deze week ontving de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus het bericht dat de provincie Noord-Holland de St Urbanuskerk een bedrag heeft toegewezen van maar liefst  € 155.000 voor de restauratie van de oude muurschilderingen, het luminarium en de verplaatsing en restauratie van interieuronderdelen uit de Werenfrideskerk te Workum.

Oorspronkelijk kende de Urbanuskerk fraaie muurschilderingen, maar die zijn in de jaren 70 met witte verf overgeschilderd. Door de brand- en waterschade, kwamen deze schilderingen deels weer tevoorschijn. De gelegenheid wordt nu aangegrepen om deze schilderingen weer in zijn oude luister te herstellen. Dat zal in delen gebeuren omdat de muren nog erg vochtig zijn door de jaren in weer en wind. Zie de afbeelding als voorbeeld van oude muurschildering.

Ook het luminarium, die zwaar beschadigd werd tijdens de brand, wordt in zijn oorspronkelijke staat weer hersteld.

De interieur onderdelen uit de te sluiten Werenfrideskerk worden gedemonteerd en gerestaureerd, waarna ze als een ensemble in de Urbanuskerk weer een prachtig plaats zullen krijgen. Daarbij wordt opgemerkt dat het hoofdaltaar van de Urbanuskerk inmiddels weer gerestaureerd is en staat te pronken in de kerk.

Met dit bedrag kunnen we het interieur van de kerk weer prachtig restaureren!
Wij zijn de provincie dankbaar voor deze mooie subsidie!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.