In de eerste ronde van deze sponsoractie en door enkele (grote) giften hebben we de donaties ontvangen voor vrijwel alle onderdelen van het interieur van Workum. Heeft u al meegedaan bij de eerste ronde, beschouw deze pagina dan ter informatie.

Voor de objecten op deze pagina zoeken wij nog sponsors met daarbij de bedragen die we nodig hebben. Wellicht voelt u ervoor een object (deels) te sponsoren. Uw bijdrage kunt u dan overmaken op de rekening van de

Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus
NL76 RABO 0302 3505 00
o.v.v het object (bijvoorbeeld donatie vleugel)
Een vijfjarige schenkingsovereenkomst is ook een mogelijkheid.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Pastoor Eugène Jongerden, Clem Venne en Ad Verkleij zijn graag bereid deze sponsoractie persoonlijk toe te lichten. U kunt ook een bericht sturen naar het secretariaat van de Stichting, dan nemen zij contact met u op.

Contactinformatie en ANBI
Eugène Jongerden
Pastoor RK Parochie Amstelland
E-mail: ejongerden68@hotmail.com
Telefoon: 06-51265724

Clem Venne
Voorzitter Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus
E-mail: venne@xs4all.nl
Telefoon: 06-38607906

Ad Verkleij
Vice-voorzitter RK Parochie Amstelland
E-mail: acl.verkleij@gmail.com
Telefoon: 06-51046989

Secretariaat Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus
E-mail: vriendbov.urbanus@gmail.nl
Telefoon: 06-28875046

De Stichting is aangemerkt als cultureel ANBI gerechtigd, d.w.z. dat u uw donatie binnen de grenzen van de belastingwetgeving kunt aftrekken van de belasting. ANBI nummer 802 102 682 t.n.v. Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus. Indien een object volgestort is zal het meerdere overgeheveld worden naar een ander object uit deze actie.

Eventueel kunt u ook de bankrekening van R.K. Parochie Amstelland gebruiken: NL39 ABNA 0554 0448 46.
Ook de Parochie heeft een ANBI status met nummer 824 107 160.

Meer informatie over de achtergrond van de actie
Op 15 september 2018 is de Urbanuskerk in Bovenkerk door een enorme brand getroffen. De herbouw begon in 2020 en gaat voorspoedig. Het dak is klaar. De gewelven zijn terug. Er wordt hard gewerkt aan de technische installaties, aan een nieuwe, meer kleurrijke tegelvloer en aan de inrichting van de kerk. We krijgen eind 2022 de beschikking over een volledig herbouwde en prachtig gerestaureerde, monumentale Cuyperskerk, met een aan de 21ste eeuw aangepaste technische outillage.
De Bovenkerkse Urbanuskerk wordt de centrale liturgische kerk voor de gehele parochie Amstelland (Amstelveen, Amsterdam-Buitenveldert, Ouderkerk, Bovenkerk) en daarnaast kan het gebruik van het gebouw voor passende culturele manifestaties worden voortgezet.

De financiering van het gebouw is rond, maar voor de inrichting en het interieur zijn er verschillende zaken die nog niet of nog niet geheel financieel gedekt zijn.
In de kerk komen een aantal beeldbepalende objecten uit het historische interieur van de te sluiten Werenfriduskerk in Workum (Friesland), die samen een uniek cultuurhistorisch ensemble vormen. In de kerk komen moderne comfortabele banken, aangevuld met bijpassende losse stoelen.

In de eerste ronde van deze sponsoractie en door enkele (grote) giften hebben we de donaties ontvangen voor vrijwel alle onderdelen van het interieur van Workum. Heeft u al meegedaan bij de eerste ronde, beschouw dit boekje dan ter informatie.
Voor de objecten op de volgende pagina’s zoeken wij nog sponsors met daarbij de bedragen die we nodig hebben.
Wellicht voelt u ervoor een object (deels) te sponsoren?
Uw bijdrage kunt u dan overmaken op de rekening van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus, NL76RABO 0302 3505 00. Vermeld dan a.u.b. in de omschrijving ook de naam van het object, bijvoorbeeld ‘donatie vleugel’.
Een vijfjarige schenkingsovereenkomst is ook een mogelijkheid.

Pastoor Eugène Jongerden, Clem Venne en Ad Verkleij zijn graag bereid deze sponsoractie persoonlijk toe te lichten. U kunt ook een reactie sturen naar het secretariaat van de Stichting, dan nemen zij contact met u op.
De contact gegevens staan op de laatste pagina van dit boekje.
Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Catalogus objecten

In totaal zijn er 28 objecten die samen € 225.000,- kosten. Daarvan zijn 14 objecten reeds volledig gefinancierd met een totale waarde van ruim € 80.000,-. Deze catalogus omvat 14 objecten met een totale waarde van bijna € 145.000,-, waarvan al zo’n € 64.700,- is gedoneerd (update per 6 november 2022). Helpt u mee met de laatste € 80.000,-?

Vleugel

De in 2016 (uit een legaat) aangekochte vleugel Yamaha C 3F nr. 5010129 is redelijk beschadigd, maar wel te herstellen. Volgens de specialist Van Kerkwijk is dit zeker de moeite waard.

Kosten voor herstel€ 10.000,-
Al geschonken€ 5.025,-
Nog te financieren€ 4.975,-

Kruiswegstaties

Nog maar één statie gaan!
Helpt u mee deze laatste, zwaar beschadigde, statie ook te restaureren? Ook deelbedragen zijn welkom!

Toelichting sponsoring kruisweg
De 14 kruiswegstaties en 11 prefiguraties zijn licht tot zwaar beschadigd. Het zijn zeer beeldbepalende schilderijen voor de Urbanuskerk. Daarom is besloten om deze waardevolle schilderijen te restaureren.
De kruiswegstaties zijn geschilderd door de Haarlemse schilder Frans Loots in 1898.
Door bijdragen van provincie Noord Holland, Prins Bernhard Cultuurfonds, BPD Cultuurfonds, Stinak, Hendrik Mullerfonds, Stichting Gravin van Bylandt en tal van particuliere schenkingen zijn we al heel goed op weg om alle staties te kunnen restaureren.
In totaal is al € 327.300 ontvangen voor de restauratie van alle 11 prefiguraties en voor 13 van de 14 kruiswegstaties.
Kosten voor herstel€ 35.393,-
Al geschonken€ 27.350,-
Nog te financieren€ 8.043,-

Biechtstoel

De voormalige biechtstoel in de kerk heeft de brand redelijk doorstaan. Wij willen deze in eigen beheer opknappen. Alleen de materialen moeten dus bekostigd worden.

Kosten voor herstel€ 750,-
Al geschonken€ 750,-
Nog te financieren€ 0,-

Tapijten op priesterkoor

Op het priesterkoor lagen lopers die volledig door de brand zijn verwoest. Deze tapijten zijn bijna een eeuw geleden geknoopt door vrouwen in de parochie. Vrijwilligers willen deze lopers opnieuw gaan knopen. Alleen voor het materiaal zoeken we sponsoren.

Kosten voor herstel€ 10.000,-
Al geschonken€ 100,-
Nog te financieren€ 9.900.-

Beeldschermen op standaards

Vorige jaar hebben we actie gevoerd voor beeld en geluid. De hele geluidsinstallatie inclusief ringleiding wordt inmiddels geïnstalleerd. Ook al het voorbereidend werk voor het gebruik van beeldschermen in de kerk wordt uitgevoerd.  Daarbij zijn we ervan uitgegaan dat we de schermen per keer zouden huren. Mooier zou zijn als we de  (8) schermen zelf zouden kunnen aanschaffen.

Aankoop 8 stuks€ 8.000,-
Al geschonken€ 0,-
Nog te financieren€ 8.000,-

Banken

Bijdrage voor 160 zitplaatsen op een bank à € 250,- per plaats.

Toelichting banken en stoelen
De uitstraling van het kerkgebouw wordt mede bepaald door de keuze van stoelen en banken. We grijpen daarbij terug op de traditie van kerkbanken in een mix met bijpassende stoelen. Dat maakt de kerk geschikt voor kerkelijke vieringen en voor culturele activiteiten van de Stichting Vrienden. In de dagkapel en het schip van de kerk strak vormgegeven en vooral comfortabele banken. Dezelfde banken staan ook in de St. Clemenskerk op Ameland. Op ons verzoek zijn de zijkanten aangepast. Deze verwijzen nu  naar de oorspronkelijke kerkbanken uit de tijd van Cuypers. De banken hebben, afhankelijk van de plaats in de kerk, 5 tot 8 zitplaatsen.
Op andere plaatsen komen bijpassende losse stoelen, met en zonder armleuningen. Op hoogtijdagen en grote bijeenkomsten kunnen nog extra klapstoelen worden bijgeplaatst.
Het gereserveerde budget voor stoelen en banken is niet toereikend, Voor het tekort (zo’n €50.000) doen we een beroep op particuliere bijdragers. Als we op deze manier voor 160 bankzitplaatsen (van totaal van 275 zitplaatsen) en voor 80 stoelen (van totaal van 125) een sponsor vinden, dan halen we dit bedrag binnen.
Bijdrage aankoop€ 40.000,-
Al geschonken€ 7.750-
Nog te financieren€ 32.250,-

Stoelen

Bijdrage voor 80 zitplaatsen op een stoel à € 125,- per plaats.

Toelichting banken en stoelen
De uitstraling van het kerkgebouw wordt mede bepaald door de keuze van stoelen en banken. We grijpen daarbij terug op de traditie van kerkbanken in een mix met bijpassende stoelen. Dat maakt de kerk geschikt voor kerkelijke vieringen en voor culturele activiteiten van de Stichting Vrienden. In de dagkapel en het schip van de kerk strak vormgegeven en vooral comfortabele banken. Dezelfde banken staan ook in de St. Clemenskerk op Ameland. Op ons verzoek zijn de zijkanten aangepast. Deze verwijzen nu  naar de oorspronkelijke kerkbanken uit de tijd van Cuypers. De banken hebben, afhankelijk van de plaats in de kerk, 5 tot 8 zitplaatsen.
Op andere plaatsen komen bijpassende losse stoelen, met en zonder armleuningen. Op hoogtijdagen en grote bijeenkomsten kunnen nog extra klapstoelen worden bijgeplaatst.
Het gereserveerde budget voor stoelen en banken is niet toereikend, Voor het tekort (zo’n €50.000) doen we een beroep op particuliere bijdragers. Als we op deze manier voor 160 bankzitplaatsen (van totaal van 275 zitplaatsen) en voor 80 stoelen (van totaal van 125) een sponsor vinden, dan halen we dit bedrag binnen.
Bijdrage aankoop€ 10.000,-
Al geschonken€ 1.190,-
Nog te financieren€ 8.810,-

Altaartafel

De oude altaartafel op het priesterkoor is volledig door de brand verwoest. Onze pastoor Eugène Jongerden ontwerpt samen met de Amstelveense meubelmaker Jan Matthijs van der Woude een moderne altaartafel waarin wordt verwezen naar de brand en het herstel van ons kerkgebouw. Zie foto voor een impressie van de altaartafel. Parochianen hebben reeds de helft van het benodigde bedrag toegezegd. Wie neemt de andere helft voor zijn of haar rekening?

Kosten vervaardiging€ 8.000,-
Al geschonken€ 8.000,-
Nog te financieren0,-

Interieur uit Workum

Van het oorspronkelijke interieur van Cuypers zijn alleen nog het hoofdaltaar, het Maria-altaar en de doopvont over. Het hoofdaltaar wordt hersteld; de doopvont is echter onherstelbaar beschadigd. De oorspronkelijke preekstoel is al lang geleden verloren gegaan. Het Maria-altaar is zwaar beschadigd en het wordt voorlopig in de huidige staat opgeslagen.

De Werenfriduskerk in Workum gaat eind 2022 dicht. De parochie aldaar heeft het monumentale interieur aan ons aangeboden. Het interieur heeft de status van rijksmonument.

Dit interieur stamt uit de tijd van Cuypers. Kunsthistorisch gezien zijn de beeldbepalende elementen goed inpasbaar in de Urbanuskerk; deels ter vervanging van de brandschade; deels ter vervanging van elementen die eerder in de geschiedenis verloren zijn gegaan, zoals de preekstoel. Met name omdat het hele “ensemble” van altaren, beelden, doopvont, preekstoel en lampen nog compleet aanwezig is, biedt dit een unieke kans om religieus cultureel erfgoed voor de toekomst veilig te stellen en de historische luister van de Urbanuskerk te versterken. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed staat in beginsel positief tegenover deze verplaatsing.

Het losmaken, het demonteren, het vervoer en de herplaatsing van deze kwetsbare ornamenten vraagt om een zorgvuldige aanpak. Daarvoor worden deskundigen ingeschakeld. Waar mogelijk zullen door inzet van vrijwilligers de kosten worden beperkt.

Voor de overname en de restauratie worden momenteel externe fondsen benaderd. De verwachting is dat we maximaal de helft van de kosten gesubsidieerd zouden kunnen krijgen. Voor de andere helft worden daarom individuele sponsors gezocht. Dat is al gelukt voor alle beelden en de altaren.

Voor de volgende objecten vragen we uw hulp voor de financiering:

Hanglampen Workum

Ooit werd de Urbanuskerk verlicht met hanglampen. Die zijn bij latere restauraties vervangen door moderne led verlichting. In het aanbod van de kerk in Workum zitten ook 12 klassieke hanglampen. Deze willen we graag als aanvulling op de moderne verlichting in onze kerk ophangen.

Toelichting hanglampen
De hanglampen gaan zeker bijdragen aan het terugbrengen van de feestelijke sfeer in een katholieke kerk. Kosten voor verplaatsing en technische aanpassingen voor LED: € 500 per lamp. Er zijn al 2 lampen gesponsord, dus nog 10 te gaan.
Kosten voor herstel € 6.000,-
Al geschonken (2 lampen)€ 4.731,-
Nog te financieren€ 1.269,-

Preekstoel Workum

Uit het interieur van de kerk in Workum komt ook een preekstoel (1886). Op de preekstoel van Workum zijn de 4 evangelisten afgebeeld die ook op de preekstoel in Bovenkerk aanwezig waren. Hiermee brengen wij een origineel onderdeel in de kerk terug. De monumentale preekstoel moet worden gedemonteerd om hem te kunnen vervoeren.

Kosten voor verplaatsing € 10.000,-
Al geschonken€ 9.110,-
Nog te financieren€ 890,-

Twee historische kandelaren

Het schoonmaken en herstellen van deze twee mooie grote kandelaren kost € 150,- per stuk.

Kosten herstellen€ 300,-
Al geschonken€ 300,-
Nog te financieren€ 0,-

Lectern

Dit is een prachtige bewerkte lezenaar, waarop we het oude missaal uit de kerk permanent ten toon willen stellen.

Kosten herstellen€ 250,-
Al geschonken€ 250,-
Nog te financieren€ 0,-

Twee knielbanken

Er zijn twee tweepersoons knielbanken beschikbaar. Deze knielbanken passen bij de Workumse altaren en worden  o.a. gebruikt  tijdens een huwelijksplechtigheid. Het herstel per knielbank is begroot op € 500,-.

Kosten herstellen€ 1.000,-
Al geschonken€ 130,-
Nog te financieren€ 870,-

Kast voor soutane

De sacristie van de Urbanuskerk is volledig uitgebrand. Het zou prachtig zijn als we de originele soutane kast uit Workum uit de tijd van Cuypers in de sacristie kunnen inbouwen. Een soutane kast wordt gebruikt om religieuze gewaden en gebruiksvoorwerpen liggend op te bergen. Het is een kunstvoorwerp dat met de nodige zorgvuldigheid moet worden gedemonteerd en weer in elkaar moet worden gezet, waarbij ook de demontage sporen moeten worden weggewerkt.

Kosten verplaatsing€ 5.000,-
Al geschonken€ 35,-
Nog te financieren€ 4.965,-