Herstel St. Urbanus Bovenkerk - puin zuigen

Column “Achter de kaft 4” van Dolf Middelhoff, hoofdredacteur en fotograaf. Op de foto: De grootste stofzuiger die ik ooit ben tegengekomen.

Vlak voordat de bouw van week 30 en 33 op stil ging voor vakantie, waren er nog twee spectaculaire dingen te zien. In de eerste plaats werd, op zoek naar een lek in de toren, een hoogwerker gehuurd die zijn naam eer aan deed. De passagiers in het bakje hadden de torenhaan kunnen aaien, indien dat in het takenpakket had gezeten. Niet iedereen heeft de sterke maag die nodig is om op bijna 80 meter boven de Noorddammerlaan te kunnen werken. Laat staan naar beneden te kijken. Omdat ik die gelukkig wel heb, heb ik om een privéritje gevraagd, tussen twee werkritten door.

Regulier onderhoud

Bij het uitzetten van de vlaggenmast was onlangs aan de binnenzijde van de toren nattigheid ontdekt. Reden om op onderzoek uit te gaan. Er was een vermoeden dat er net onder de trans van de toren aan de windzijde een plek zat die nadere inspectie nodig maakte. Leien werden verwijderd en de vermoedelijke boosdoener gevonden. Drie volle kitbussen werden vervolgens naar boven gebracht en kwamen leeg weer terug. Op de eerstvolgende winderige, natte dag zal moeten blijken of het probleem is opgelost.

In de koffiepauze van de klussenmannen mocht ik even met de kraandrijver mee omhoog voor een paar zeer spectaculaire foto’s van de toren, de kerk en de omgeving. Helaas viel het weer wat tegen. Recht onder ons stond een Dinky Toy, die pas na afdalen weer de afmetingen van een volwassen hoogwerker kreeg.

Ook de pastorie heeft regulier onderhoud ondergaan: nieuwe dakgoten en hemelwaterafvoeren, de schoorsteen werd opnieuw opgemetseld en er werd geschilderd. Al dit werk is nu klaar en de steigers zijn weer weggehaald. Alleen de twee pinakels van het torentje liggen nog bij de smid voor onderhoud.

Voorbereidingen voor herstel

De zwikken van het gewelf van de kerk lagen nog steeds vol puin. Zwikken zijn de holtes in de bovenzijde van het gewelf van de kerk, waar de ribben aan de bogen en muren ontspringen. Voordat er aan de beschadigde gewelven herstelwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, moet de bovenkant van de gewelven – en dus ook de zwikken – helemaal schoon zijn. Er waren daarvoor een gigantische stofzuiger en een kleine kraan opgeroepen. Met de kraan werd het mondstuk van een enorme stofzuigerslang naar de zwikken gedirigeerd waarna deze met hoge kracht konden worden leeggezogen. Een klus waar ze een goed deel van de week voor nodig hadden. Intussen klonk achter de kerk het voortdurende bikken van de vrijwilligers die, nog steeds, de uit het puin geredde bakstenen staan schoon te bikken. Hulde aan deze geduldige mannen!