Van de voorzitter

Tijdens de door de Parochie Amstelland georganiseerde informatiebijeenkomst in het Noorddamcentrum op 18 februari hebben velen van u kennis kunnen nemen van de stand van zaken met betrekking tot de restauratie van de kerk. Zowel de restauratie-architect als de aannemer gaven uitleg over het plan van aanpak op weg naar het herstel met de daarbij behorende uitdagingen. Wij hebben veel vertrouwen in de deskundigheid van de professionele partijen die bij de restauratie betrokken zijn. Daarnaast is het op zijn plaats om de vele vrijwilligers te noemen die zich op allerlei manieren dienstbaar maken aan het herstel van de kerk en haar interieurstukken. Zo is onlangs een groep van 8 enthousiaste vrijwilligers van start gegaan met het herstellen van de beschadigde historische vaandels en kazuifels. Deze vrijwilligers hebben vrijwel allen een achtergrond in de textielbewerking en doen hun werk onder het toeziend oog van de restauratie-architect.

Vanuit de stichting is een werkgroep doende met de aanpak van het herstel van de kruiswegstaties en het Brouwersportret.

In opdracht van het parochiebestuur heeft een werkgroep van vrijwilligers onlangs de wensen en behoeften van de verschillende gebruikers van de kerk geïnventariseerd en aanbevelingen gedaan ten aanzien van de bouwkundige herinrichting en benodigde faciliteiten. De ‘stenenbikkers’ zijn voorlopig even klaar, maar gaan zodra er weer stenen uit de kerk vrijkomen door met hun werk.

Kortom, er wordt achter de schermen door heel veel mensen op vrijwillige basis werk verzet waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn. Duidelijk is wel dat er voor de herbouw en de herinrichting ook veel eigen financiële middelen nodig zijn. Voor alles geldt dat er naar kostenefficiënte oplossingen wordt gezocht. Er is al een mooi bedrag bijeengebracht. Maar in de wetenschap dat er nog meer geld nodig is, zullen wij onze wervingsacties ten bate van het steunfonds ‘Help ons uit de brand’ onverminderd voortzetten.

Uiteraard volgen wij de richtlijnen van de overheid betreffende het coronavirus. Wat de gevolgen voor de door ons geplande activiteiten zullen zijn valt nu nog niet te zeggen. Volgt u in ieder geval de berichtgeving op onze website en Facebookpagina.

Wij hopen dat u allen gezond blijft!

Clem Venne,
Voorzitter Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus.